Christelijke vereniging voor goed kerkelijk jeugdwerk

Algemene voorwaarden 

De aanmelder voor een activiteit, cursus, training of vakantie, verder te noemen activiteit, gaat middels deze aanmelding akkoord met de voorwaarden zoals gesteld door de Hervormd Gereformeerde Jeugdbond, hierna te noemen de HGJB.

 

Algemene voorwaarden bij deelname aan activiteiten, cursussen of trainingsavonden

 

Begripsbepaling

 • Aanmelder: hij of zij die zichzelf of een ander aanmeld voor een activiteit.
 • Deelnemer: hij of zij die deelneemt aan een activiteit.
 • Betaler: hij of zij op wiens naam de betaling wordt uitgevoerd ten bate van de deelnemer.

Statement

 • De HGJB spant zich maximaal in om een goede en inhoudelijke activiteit neer te zetten.
 • De HGJB wil op integere wijze omgaan met haar achterban en vooral met de jongeren, daarvoor heeft de HGJB een protocol rondom veilig jeugdwerk ontwikkeld. Dit protocol Veilig Jeugdwerk dient als uitgangspunt voor alle activiteiten van de HGJB.

Aanmeldingen

 • De aanmelder is contractpartij in dezen en is derhalve ook verantwoordelijk voor de betaling.
 • Na aanmelding toetst de HGJB of de deelnemer voldoet aan het leeftijdscriterium van de activiteit, cursus of training. De HGJB houdt zich het recht voorbehouden om aanmeldingen te annuleren wanneer deze niet voldoet aan het leeftijdscriterium met betrekking tot de activiteit.
 • Na aanmelding voor de rol van vrijwilliger (ook reisleiding, mentor, groepsleider) toetst de HGJB de deelnemer op geschiktheid als leidinggevende en zo nodig ook op de integriteit. Alle vrijwilligers worden geacht de gedragscode van de HGJB te ondertekenen. Daarnaast worden alle vrijwilligers van meerdaagse activiteiten geacht een Verklaring Omtrent Gedrag aan te vragen.
 • Aanmelders onder de 18 jaar behoren toestemming te vragen aan de ouders en/of verzorgers om een aanmelding uit te voeren.

Deelnemer

 • De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de eigendommen meegebracht naar een activiteit. De HGJB stelt derhalve niet aansprakelijk te zijn voor verlies of beschadiging van eigendom van de deelnemer.
 • Samen met de deelnemers willen wij als HGJB er een interessante, leerzame en leuke activiteit van maken. De deelnemer is gast bij een activiteit en behoort zich overeenkomstig te gedragen. De HGJB behoudt zich het recht voorbehouden om een deelnemer de toegang te ontzeggen wanneer deze zich niet houdt aan de huisregels van toepassing bij een activiteit. 

Betaler/betalingen

 • Betaling geschiedt middels iDEAL of automatisch incasso.
 • Betalingen dienen binnen de gestelde betalingstermijn te worden voldaan.
 • Voor vragen met betrekking tot facturen kunt u zich wenden tot de HGJB.

Annulering

 • Annuleren is mogelijk, maar we kunnen je helaas geen geld teruggeven.
 • Uitzondering hierop is de annulering van de Kerstconferentie, daar kun je je geld terugkrijgen als je een annuleringsverzekering hebt afgesloten.

Privacy

 • Alle gegevens worden in overeenstemming met de wettelijke bepalingen verwerkt.
 • De persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt.

Klachten en/of opmerkingen

 • Mocht u onverhoopt een klacht hebben of ons van feedback willen voorzien dan kunt u ons een bericht sturen.

Welkom bij de HGJB

 

Prins Bernhardlaan 1

3722 AE Bilthoven

 

030 - 228 54 02

ma t/m do: 9.00-16.30 uur

vr: 9.00-13.00 uur 

  

info@hgjb.nl

 

Bekijk hier onze veelgestelde vragen 


NL 35 RABO 0308 316 835 (voor giften)

NL 50 INGB  0000 398 081 (voor facturen)

 

RSIN 00.26.12.513

Blijf op de hoogte

Wil je 1 à 2 keer per maand belangrijke updates, inspiratie, tips, actuele aanbiedingen of uitnodigingen in je mailbox ontvangen?

© 2020 HGJB, alle rechten voorbehouden - Privacy